preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

32. sjednica UV održana dana 06.04.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 31. sjednice UV
 2. Zamolbe zakupaca/korisnika poslovnog prostora Centra za odgodom plaćanja zakupnine

O d l u k a :

 1. Jednoglasno se donosi odluka da se zakupnicima poslovnog prostora Centra:  Eugenu Pervanu i ugostiteljskom obrtu Ljevaonica obustavlja plaćanje mjesečne zakupnine za vrijeme trajanja Odluke Stožera civilne zaštite RH o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti tjelesnog rekreativnog vježbanja; Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu obustavlja se plaćanje mjesečne zakupnine dok ne započne redovno održavanje nastavnog procesa u prostorima Centra odnosno dok se detaljnim pregledom struke ne utvrdi da je zgrada u Ilici 83 uporabljiva za korištenje; da se Poljskoj školi koja koristi poslovni prostor Centra u Nazorovoj 47, obustavlja plaćanje naknade dok ne započne redovno održavanje nastavnog procesa u predmetnim prostorima Centra.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 31. sjednice UV.

 

31. sjednica UV održana dana 28.02.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 30. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj Centra za 2019. godinu
 3. Razno

O d l u k a :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2019. godinu.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 30. sjednice UV.

 

30. sjednica UV održana dana 23.12.2019.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 29. sjednice UV

2.Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu

3.Prijedlog Financijskog plana Centra za 2020. godinu

4.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2019. godinu na IF: 11,61 i 52.

2.Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za 2020. godinu.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 29. sjednice UV.

 

29. sjednica UV održana dana 10.12.2019.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 28. sjednice UV

2.Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Centra Akademiji likovnih umjetnosti

3.Razno

O d l u k a :

1.Jednoglasno se donosi odluka da se s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, sklopi Ugovor o zakupu poslovnih prostorija Centra na lokaciji u Ilici 83, površine 1128,50 m2, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 8.000,00 kn i plaćanje pripadajućih režijskih troškova, na razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2024. godine, uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 28. sjednice UV.

 

28. sjednica UV održana dana 11.11.2019.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 27. sjednice UV
 2. Zamolba Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za nastavak suradnje s Centrom
 3. Razno

O d l u k a :

1.Jednoglasno se donosi odluka da se s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu sklopi Sporazum o suradnji, kojim se istoj dopušta korištenje poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 1128,50 m2, bez naknade uz plaćanje pripadajućih režijskih troškova, na razdoblje od 01.11.2019. do 31.12.2019. godine, uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 27. sjednice UV.

 

27. sjednica UV održana dana 23.10.2019.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 27. sjednice UV
 2. Zamolba Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za produljenje Sporazuma o suradnji s Centrom
 3. Razno

Z a k l j u č c i  :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 25. sjednice UV.

Upravno vijeće Centra jednoglasno predlaže da se ALU ponudi sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 4 godine pod uvjetom visine mjesečne zakupnine za mjesec studeni i prosinac 2019. godine u iznosu od 1.100,00 kn, a uvažavajući financijsku situaciju ALU za tekuću poslovnu godinu. Mjesečna zakupnina od 01. siječnja 2020. g. do isteka Ugovora o zakupu poslovnog prostora iznosila bi 8.800,00 kn. Ukoliko ALU nije zainteresirana za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora pod predloženim uvjetima, ista je obvezna poslovni prostor koji koristi temeljem Sporazuma o suradnji iz 2014. godine, dana 01.11.2019. predati u posjed Centru oslobođen od osoba i stvari.

 

26. sjednica UV održana dana 30.09.2019.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 25. sjednice UV

2.Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2018./2019.

3.Školski kurikulum za šk. god. 2019./2020. za osnovnu i srednju strukovnu  školu Centra

4.Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2019./2020.

5.Rebalans Financijskog plana Centra za 2019. – IF 31

6.Prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje 2020. – 2022. godine

7.Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2018./2019., te izbor  članova za šk. god. 2019./2020.

8.Zamolba Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za produljenje Sporazuma o suradnji s Centrom

9.Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2019./2020.

10.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se usvaja Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2018./2019.

2.Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2019./2020. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.

3.Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2019./2020.

4.Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2019. godinu na IF 31.

5.Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za razdoblje 2020. – 2022. godine.

6.Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2018./2019. te se za šk. god. 2019./2020. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:

 • Zdenko Ljubić, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Lucija Studak, učenica, iz reda polaznika,
 • Dina Čovčić iz reda roditelja.

7.Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2019./2020. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 13. lipnja 2020.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.

Z a k l j u č c i  :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 25. sjednice UV.

Predlaže se da ravnateljica žurno održi radni sastanak s predstavnicima Akademije likovnih umjetnosti te na istom ponudi Akademiji likovnih umjetnosti sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora uz pokušaj dogovornog utvrđivanja cijene zakupa. O tijeku i rezultatima sastanka ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće.

 

25. sjednica UV održana dana 08.07.2019.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 24. sjednice UV

2.Ispravak prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

3.Ispravak prijedloga novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra

4.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se donosi ispravljeni tekst Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb od 17. prosinca 2015. godine.

2.Jednoglasno se donosi ispravljeni tekst prijedloga novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb. Ispravljeni tekst prijedloga novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 24. sjednice UV.

 

24. sjednica UV održana dana 27.05.2019.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 23. sjednice UV

2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

3.Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra

4.Zamolba Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu za produljenje Sporazuma o suradnji s Centrom

5.Razno

O d l u k e :

1.Donose se izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb od 17. prosinca 2015. g.  uz jedan suzdržan glas.

Izmjene i dopune Statuta dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

2.Donosi se novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb  uz jedan suzdržan glas.

Novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Z a k l j u č c i  :

1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 23. sjednice UV.

2. Jednoglasno se donosi zaključak da se nakon prikupljanja dodatnih informacija donese odluka o zamolbi ALU za produljenje Sporazuma o suradnji između Centra i ALU.

 

23. sjednica UV održana dana 28.02.2019.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj Centra za 2018. godinu
 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Centra iz 2018.g.
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2018. godinu.
 2. Jednoglasno se donosi odluka da se:
 • na IF 31 VIŠAK PRIHODA u iznosu od 2.858,94 kune utroši za nabavku proizvedene dugotrajne imovine
 • na IF 61 VIŠAK PRIHODA u iznosu od 43.917,94 kune utroši za troškove putovanja u iznosu od 14.000,00 kuna i preostalih 29.917,94 kuna za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 • na IF 63 MANJAK PRIHODA u iznosu od 89.040,27 kune zatvori s viškom prihoda iz ranijih godina i tako svede na manjak prihoda od 16.778,26 kuna
 • na IF 43 MANJAK PRIHODA u 2018. pokrije iz viška prihoda iz ranijih godina te nakon toga preostane višak prihoda od 7.251,21 kuna
 • na IF 52 VIŠAK PRIHODA u iznosu od 42.074,45 kuna utroši prema zadanim ugovornim obvezama koje će se realizirati u 2019.g.
 • na IF11 VIŠAK PRIHODA u iznosu od 3.008,53 kuna vrati u proračun.
 1. Jednoglasna se donosi odluka da se radnicu Centra uputi na liječnički pregled kod ovlaštenog doktora specijalista medicine rada utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 22. sjednice UV.

 

22. sjednica UV održana dana 14.12.2018.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice UV
 2. Financijski plan Centra za 2019. g.
 3. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za 2019. godinu.

Z a k l j u č c i  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 21. sjednice UV.
 2. Jednoglasno se prihvaća prijedlog da Centar od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zatraži financijska sredstva za nova zapošljavanja zbog potrebe organizacije stručnog rada sa korisnicima.

 

21. sjednica UV održana dana 28.09.2018.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice UV
 2. Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2017./2018.
 3. Školski kurikulum za šk. god. 2018./2019. za osnovnu i srednju strukovnu  školu Centra
 4. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2018./2019.
 5. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. godine
 6. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu Srednje strukovne škole za šk. god. 2017./2018., te izbor  članova za šk. god. 2018./2019.
 7. Zamolba Centra za rehabilitaciju „Zagreb“ za produljenje Sporazuma o suradnji
 8. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2018./2019.
 9. Zamolba zakupnika Eugena Pervana za sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Centra u Ilici 83
 10. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2017./2018.
 2. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2018./2019. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.
 3. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2018./2019.
 4. Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za razdoblje 2019. – 2021. godine.
 5. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2017./2018. te se za šk. god. 2018./2019. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
 • Zdenko Ljubić, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Ivan Krolo iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Marijana Grgin iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Danijela Grgac, učenica, iz reda polaznika,
 • Damir Radanović iz reda roditelja.
 1. Jednoglasno se donosi odluka da se Centru za rehabilitaciju „Zagreb“ nadalje dopusti korištenje poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 358,50 m2, bez naknade uz plaćanje pripadajućih režijskih troškova, na rok od tri godine dana, uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te sklapanja Sporazuma o suradnji između ustanova.
 2. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2018./2019. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 08. lipnja 2019.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 1. Jednoglasno se donosi odluka da se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 330,23 m/2, Eugenu Pervanu, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu na vrijeme od 4 godine, po cijeni od 5.000,00 kuna mjesečno, sukladno članku 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11 i 64/15).

Odluka se donosi iz razloga što Centru predmetni poslovni prostor nije neophodan za obavljanje registrirane djelatnosti, dugogodišnje poslovne suradnje te osiguranja vlastitih sredstava putem zakupnine koja se koriste za unaprjeđenje djelatnosti Centra.

Zakupniku Eugenu Pervanu uputiti će se ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon ishođene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na prijedlog novog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 20. sjednice UV.

 

20. sjednica UV održana dana 02.07.2018.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice UV
 2. Rebalans Financijskog plana Centra za 2018.g.
 3. Izvješće o poslovanju Centra za razdoblje ožujak-lipanj 2018. godine
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2018. godinu.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 19. sjednice UV.

 

19. sjednica UV održana dana 13.03.2018.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice UV
 2. Pritužba na postupak provedbe natječaja za zapošljavanja
 3. Razno

O d l u k e :

 1. Povjerenstvu za pregled prispjelih prijava u natječaju za zapošljavanje nastavnika/ice predmetne nastave, nalaže se da UV dostavi očitovanje vezano za navode iz zaprimljene predstavke.

Očitovanje Povjerenstva zajedno s očitovanjem ravnateljice Centra na postupak provedbe predmetnog natječaja, dostaviti će se Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te podnositeljici predstavke.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 18. sjednice UV.

 

18. sjednica UV održana dana 12.02.2018.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj Centra za 2017. godinu
 3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Centra 2017.g.
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2017. godinu.
 2. Donosi se jednoglasna odluka da se višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 16.067,63 kune utroši za nabavku proizvedene dugotrajne imovine te da se manjak prihoda na dan 31.12.2017. po ostalim izvorima financiranja pokriva iz viška prihoda Centra iz ranijih godina.

Z a k l j u č a k  :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 17. sjednice UV.

 

17. sjednica UV održana dana 11.01.2018.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 16. sjednice UV

2.Financijski plan Centra za 2018. godinu

3.Anonimna predstavka vezana za postupak zapošljavanja u Centru

4.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za 2018. godinu.

2.Nalaže se ravnateljici Centra da Upravnom vijeću dostavi pismeno očitovanje vezano za postupak zapošljavanja djelatnice navedene u anonimnoj predstavci, koji će isto dostaviti na uvid Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Z a k l j u č a k  :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 16. sjednice UV.

 

16. sjednica UV održana dana 20.12.2017.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 15. sjednice UV

2.Izvještaj o poslovanju Centra za razdoblje listopad – prosinac 2017.g.

3.Razno

Z a k l j u č c i  :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 15. sjednice UV.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvještaj o poslovanju Centra za razdoblje listopad-prosinac 2017.g.

 

15. sjednica UV održana dana 29.09.2017.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 14. sjednice UV

2. Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2016./2017.

3.Školski kurikulum za šk. god. 2017./2018. za osnovnu i srednju strukovnu  školu Centra

4.Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2017./2018.

5.Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu Srednje strukovne škole za šk. god. 2016./2017., te izbor  članova za šk. god. 2017./2018.

6.Zamolba Centra za rehabilitaciju „Zagreb“ za produljenje Sporazuma o suradnji na razdoblje od godinu dana

7.Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2017./2018.

8.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2017./2018. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.

2.Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2017./2018.

3.Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2016./2017. te se za šk. god. 2017./2018. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:

 • Zdenko Ljubić, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Ivan Krolo iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Marijana Grgin iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Barbara Demšer, učenica, iz reda polaznika,
 • Damir Radanović iz reda roditelja.

4.Jednoglasno se donosi odluka da se Centru za rehabilitaciju „Zagreb“ nadalje dopusti korištenje poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 358,50 m2, bez naknade uz plaćanje pripadajućih režijskih troškova, na rok od godine dana, uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te sklapanja Sporazuma o suradnji između ustanova.

5.Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2017./2018. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno.

Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) u razdoblju od rujna 2017.g. do lipnja 2018.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.

Z a k l j u č c i  :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 14. sjednice UV.

2.Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2016./2017. primljen na znanje.

 

14. sjednica UV održana dana 10.07.2017.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 13. sjednice UV

2.Izbor zamjenika predsjednika UV

3.Prijedlog novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ilici 83 za zakupca Lj. Posavčić, vl. Ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“

4.Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasnom odlukom za zamjenicu predsjednicu Upravnog vijeća Centra „Slava Raškaj“ Zagreb imenuje se Andrijana Frljak, predstavnica osnivača.

2.Jednoglasno se donosi odluka da se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 37 m/2 te dvorišnog prostora od 58 m2, Ljubici Posavčić vl. ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu na vrijeme od 5 godina, po cijeni od 5.604,00 kuna mjesečno, sukladno članku 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11 i 64/15).

Odluka se donosi iz razloga što Centru predmetni poslovni prostor nije neophodan za obavljanje registrirane djelatnosti, dugogodišnje uspješne poslovne suradnje te osiguranja vlastitih sredstava putem zakupnine koja se koriste za unaprjeđenje djelatnosti Centra.

Zakupniku Ljubici Posavčić uputiti će se ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon ishođene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na prijedlog novog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č a k  :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 13. sjednice UV.

 

13. sjednica UV održana dana 29.06.2017.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 12. sjednice UV

2.Obavijest o imenovanju novog člana Upravnog vijeća kao predstavnika osnivača i izbor novog zamjenika predsjednika UV

3. Zamolba zakupca Lj. Posavčić za produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ilici 83

4. Razno

Z a k l j u č c i  :

1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 12. sjednice UV.

2.Jednoglasno se usvaja prijedlog da se na sljedećoj sjednici izabere novi zamjenik predsjednika UV.

3.Odluka o visini zakupnine koja će biti predložena zakupniku Lj. Posavčić u novom prijedlogu ugovora, donijeti će se nakon prikupljanja dodatnih informacija vezanih za kriterij formiranja cijene zakupa poslovnog prostora.

 

12. sjednica UV održana dana 11.05.2017.

Dnevni red:

1.Verifikacija zapisnika 11. sjednice UV

2.Izvješće o provedenim mjerama i prikupljenom dokaznom materijalu, sukladno Rješenju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku po provedenom inspekcijskom nadzoru.

3.Razno

O d l u k a :

1.Usvaja se izvješće Centra o provedenim mjerama s popratnom dokumentacijom koje će se kao dokaz izvršenja mjera naloženih inspekcijskim rješenjem, dostaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u zadanom roku.

Z a k l j u č a k :

1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 11. sjednice UV.

 

11. sjednica UV održana dana 26.04.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice UV
 2. Obavijest o imenovanju novog predstavnika radnika Centra u Upravnom vijeću
 3. Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o provedenom inspekcijskom nadzoru
 4. Razno

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 10. sjednice UV.

2.Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o imenovanju novog predstavnika radnika u Upravno vijeće Centra.

3.Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća,  istom obrazloži i preda na uvid cjelokupni dokazni materijal koji je Centar temeljem Rješenja o inspekcijskom nadzoru u obvezi dostaviti Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

10. sjednica UV održana dana 08.03.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice UV
 2. Imenovanje ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 3. Razno

O d l u k a :

1.JELENA GRABOVAC, dipl. socijalna radnica,  iz Zagreba, Miroslava Milića 8/1, imenuje se ravnateljicom Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb.

Upravno vijeće će sa JELENOM GRABOVAC, dipl. soc. rad. sklopiti Ugovor o radu za radno mjesto ravnateljice, u punom radnom vremenu na određeno vrijeme, u trajanju od četiri godine s početkom od 09.03.2017. godine.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministrici nadležnoj za poslove socijalne skrbi.

Z a k l j u č a k :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 9. sjednice UV.

 

9. sjednica UV održana dana 22.02.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice UV
 2. Izbor ravnatelja/ice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 3. Razno

O d l u k a :

1.U svezi raspisanog i objavljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb („Narodne novine“, „Jutarnji list“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, web stranica i oglasne ploče Centra „Slava Raškaj“ Zagreb od 11.01.2017. i 18.01.2017.), za ravnateljicu Centra na mandat od četiri godine, većinom od 3 glasa izabire se JELENA GRABOVAC kao kandidatkinja koja ispunjava propisane uvjete.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministrici nadležnoj za poslove socijalne skrbi.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 8. sjednice UV.

 

8. sjednica UV održana dana 15.02.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice UV
 2. Razgovor s kandidatima/kinjama čije su prijave pristigle na objavljeni  javni natječaj  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Razno

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 7. sjednice UV.

2.Na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća izvršiti će se izbor ravnatelja/ice Centra, a ista će biti održana početkom sljedećeg tjedna.

 

7. sjednica UV održana dana 31.01.2017.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj o radu Centra za 2016. godinu
 3. Izbor ravnatelja/ice Centra:

a)  informacije o natječaju za izbor ravnatelja/ice Centra

b) razmatranje prijava pristiglih na natječaj i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za natječaj

c) utvrđivanje liste kandidata/kinja koji će pristupiti razgovoru te određivanje vremena i mjesta održavanja razgovora s kandidatima/kinjama za ravnatelja/icu Centra

 1. Prijedlog novog Ugovora o zakupu dosadašnjem zakupcu Ljubici Posavčić vezano za nastavak korištenja poslovnog prostora Centra u Ilici 83
 2. Razno

O d l u k e :

1.Razgovori s kandidatima čije prijave ispunjavaju uvjete natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra održati će se 15.02.2017. godine u terminu od 15.00 – 17.00 sati, na lokaciji Vladimira Nazora 47, 1. kat, soba 104., o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

2.Jednoglasno se donosi odluka da se sadašnjem zakupniku poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 37 m/2 te dvorišnog prostora od 58 m2, Ljubici Posavčić vl. ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“, ponudi sklapanje novog ugovora o zakupu na vrijeme od 6 mjeseci, sukladno članku 6. st. 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11 i 64/15).

Zakupniku Ljubici Posavčić uputiti će se ponuda za sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora, nakon ishođene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na prijedlog novog ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č c i :

1.Jednoglasno se prihvaća zapisnik 6. sjednice UV.

2.Konstatira se da voditeljica računovodstva Centra članovima UV nije obrazložila Financijski izvještaj Centra za 2016.godinu, te da je isti uputila iz ustanove prije nego li je UV razmatralo Financijski izvještaj na 7. sjednici UV te o istom donijelo odluku.

 

6. sjednica UV održana dana 17.01.2017.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 5. sjednice UV
 • Odluka o ispravku  natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasno se donosi odluka o ispravku dijela javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra objavljenog u Narodnim novinama br. 3/2017, Jutarnjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na internet stranici i oglasnim pločama Centra dana 11. siječnja 2017. godine. U dijelu natječaja koji se odnosi na dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu, briše se alineja u sljedećem tekstu: „4. dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju i na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili potvrda poslodavca)“.

Z a k l j u č a k :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 5. sjednice UV.

 

5. sjednica UV održana dana 05.01.2017.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 4. sjednice UV
 • Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja/ice
 • Zamolba zakupca Lj. Posavčić za produljenje ugovora o zakupu te korištenje dodatne podrumske neuređene prostorije u Ilici 83
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se donosi odluka kojom se za vršitelja dužnosti ravnateljice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, s danom 08. siječnja 2017. godine, imenuje Lidija Andrijević Gajić, prof. defektolog logoped.
 • Vršitelj dužnost ravnateljice biti će na dužnosti ravnateljice do završetka procedure izbora ravnatelja/ice ustanove sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama, a najduže do godinu dana od dana imenovanja.
 • Jednoglasno se donosi odluka da se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavi u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici/oglasnoj ploči Centra.

Z a k l j u č c i :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 4. sjednice UV.
 • Rješavanje točke 3. dnevnog reda odgađa se do daljnjeg.

 

4. sjednica UV održana dana 12.12.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 3. sjednice UV
 • Zahtjev ravnateljice za razrješenje prije isteka mandata
 • Zamolba zakupca Lj. Posavčić za produljenje ugovora o zakupu te korištenje dodatne  podrumske neuređene prostorije u Ilici 83
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se usvaja zahtjev ravnateljice S. Jelić za razrješenje s funkcije ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb s datumom 07.01.2017. godine.
 • Jednoglasno se usvajaju obrazloženja financijskih planova Centra za razdoblje 2017.-2019. godine.

Z a k l j u č c i :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 3. sjednice UV.
 • Upravno vijeće će utvrditi stvarno stanje poslovnog prostora koji zakupac želi dodatno urediti, te će se isti obavijestiti da dostavi dodatna 2 troškovnika za uređenje predmetne prostorije. Nakon navedenog Upravno vijeće donijeti će odluku o eventualnom sklapanju novog ugovora o zakupu sa zakupnikom Lj. Posavčić te uređenju dodatne poslovne prostorije.

 

3. sjednica UV održana dana 08.11.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 2. sjednice UV
 • Rebalans Financijskog plana Centra za 2016. godinu
 • Informacija ravnateljice o mogućnosti  podnošenja zahtjeva za razrješenje prije isteka mandata
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2016. godinu na izvoru financiranja 31.

Z a k l j u č a k :

 • Jednoglasno se prihvaća zapisnik 2. sjednice UV.

 

2. sjednica UV održana dana 23.09.2016.

Dnevni red:

 • Verifikacija zapisnika 1. sjednice UV
 • Školski kurikulum za šk. god. 2016./2017. za osnovnu i srednju strukovnu  školu  Centra
 • Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2016./2017.
 • Prijedlog novog Pravilnika o radu Centra
 • Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu Srednje strukovne škole za šk. god. 2015./2016., te izbor  članova za šk. god. 2016./2017.
 • Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2016./2017.
 • Razno

O d l u k e :

 • Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2016./2017. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.
 • Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2016./2017.
 • Jednoglasno se donosi novi tekst Pravilnika o radu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, u skladu sa odredbama Zakona o radu (N.N. 93/2014), Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. 42/14) i Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 141/12). Novi tekst Pravilnika o radu Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu socijalne politike i mladih.
 • Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2015./2016. te se za šk. god. 2016./2017. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
  • Zdenko Ljubić, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Ivan Krolo iz reda nastavnika   i stručnih suradnika,
  • Marijana Grgin iz reda dionika na prijedlog osnivača,
  • Barbara Demšer, učenica, iz reda polaznika,
  • Damir Radanović iz reda roditelja.
 • Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2016./2017. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) u razdoblju od rujna 2016.g. do lipnja 2017.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 • Prihvaća se zamolba zakupca Eugena Pervana te će istom Centar refundirati trošak zamjene cirkularne pumpe u kotlovnici zgrade u Ilici 83 u iznosu od ukupno 3.000,00 kn. Nadalje, zakupcu će se mjesečna zakupnina počevši od rujna 2016. do završetka radova na rekonstrukciji kotlovnice u Ilici 83, obračunati u 50% manjem iznosu od redovne mjesečne zakupnine koju plaća Centru temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog 07.01.2015. godine.

 

1. sjednica UV održana dana 15.07.2016.

Dnevni red:

 • Konstituiranje Upravnog vijeća - izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce  predsjednika/ce Upravnog vijeća
 • Izvještaj o radu Centra u šk. god. 2015./2016.
 • Razno

O d l u k a :

 • Jednoglasnom odlukom za predsjednicu Upravnog vijeća Centra „Slava Raškaj“ Zagreb imenuje se Ruža Zelić, a za zamjenika predsjednice Boro Kljajić. Za zapisničara Upravnog vijeća imenuje se tajnik Centra Goran Sajić.

Z a k l j u č a k :

Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2015./2016. primljen na znanje.
 


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju