preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Natječaji za radna mjesta

Autor: Administrator , 3. 9. 2019.

U Zagrebu, 03.09.2019.

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. br. 61/18) ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb, Vladimira nazora 47, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta:

UČITELJ RAZREDNE NASTAVE
(m/ž) na određeno vrijeme

Uvjeti za prijem u radni odnos:

  1. završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti; završen diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije – smjer: poremećaji u ponašanju i mentalna retardacija                                                          
  2. položen stručni ispit ili u roku 24 mjeseca
  3. nepostojanje prepreka iz  čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
  4. hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  3. dokaz o položenome stručnom ispitu
  4. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  6. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Dovoljno je dostaviti preslike navedenih dokumenata, odnosno nije potrebno ovjeravati dokumente kod javnog bilježnika.

Na natječaj za gore navedeno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/
12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%ostvarivanje
%20prava%20prednosti%20pri%20zaposljavanju.pdf).

Prijavu sa životopisom poslati na adresu: Centar «Slava Raškaj» Zagreb, Nazorova 47, 10000 Zagreb, s naznakom: «Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto» - 09.09.2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica:
Jelena Grabovac, dipl. soc. rad.
Korisno
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju