preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Natječaji za radna mjesta

Stručni radnik I. vrste -Rehabilitator

Autor: Administrator , 18. 9. 2019.

Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. br. 61/18) ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb, Vladimira nazora 47, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu slobodnog radnog mjesta:

Stručni radnik I. vrste -Rehabilitator
(m/ž) na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme

 

Uvjeti za prijem u radni odnos:

  1. završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije
  2. položen stručni ispit
  3. nepostojanje prepreka iz  čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
  4. hrvatsko državljanstvo.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (dovoljne su preslike dokumenata):

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  3. dokaz o položenome stručnom ispitu
  4. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  6. dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Prednost: kandidati/kinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi.

Na natječaj za gore navedeno mjesto se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati/kinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi razgovoru/provjeri/testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni natječaj bit će obavješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja što uključuje i objavu obavijesti o izabranom kandidatu/kinji na Internet stranici Centra.

Odabrani kandidat/kinja prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'',  broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//
NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza
%20za%ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zaposljavanju.pdf).

Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prvenstva prilikom zapošljavanja po nekoj drugoj osnovi dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane posebnim zakonom.

Prijavu sa životopisom poslati na adresu: Centar «Slava Raškaj» Zagreb, Nazorova 47, 10000 Zagreb, s naznakom: «Natječaj za rehabilitatora/icu», u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Zagrebu, 18.09.2019.

Ravnateljica:
Jelena Grabovac, dipl.soc.rad.
 
Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju