preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Program odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za djecu predškolske dobi

U Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za djecu predškolske dobi Centar "Slava Raškaj" korisnicima pruža sljedeće usluge:

  • rane intervencije,
  • patronaža - stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući,
  • edukacijska rehabilitacija i odgoj,
  • pomoć pri uključivanju u programe redovnih predškolskih ustanova ( integracija),
  • podršku obitelji djeteta korisnika programa i to u kontinuitetu kroz radionice: za braću i sestre i za roditelje,
  • usluge smještaja i boravka (stalni, tjedni i privremeni smještaj, cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak), prehrana, njega i briga o zdravlju, organizirano provođenje slobodnog vremena,
  • psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

Program odgoja i psihosocijalne rehabilitacije organizira se i provodi za djecu od novorođenačke dobi do njihova polaska u osnovnu školu.
Djelatnost se obavlja na temelju Godišnjeg plana i programa rada Centra.
 
Rane intervencije (od 0 mjeseci do 5. godine) obuhvaćaju edukacijsko-rehabilitacijski i logopedski tretman i senzornu integraciju u trajanju od 30 minuta po usluzi za svako dijete (ukupno 1,5 sati po djetetu), a po rješenju Centra za socijalnu skrb, sukladno novom  Zakonu o socijalnoj skrbi iz svibnja, čl. 95. stavak 6 i čl. 104.

Rana intervencija usmjerena je  na prevenciju teškoća s ciljem poboljšavanja  interakcije dijete-roditelj-obitelj. Primjenjuje se na različite skupine djece, kako  na djecu s biološkim i okolinskim čimbenicima rizika, tako i na djecu s većim utvrđenim smetnjama razvoja u dobi od rođenja do 3. godine, a najdulje do navršene 5. godine života.
 
Patronaža – stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući (od 0 godina do 7 godina) pruža se prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi iz svibnja 2011., čl. 95. stavak 5 i čl. 103., te prema Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma, čl. 126.

Za djecu koja su potrebita, a nisu u mogućnosti dolaziti u naš Centar jer imaju dodatna višestruka oštećenja, pruža se stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući.

Program se temelji  na prevencijskoj perspektivi, ekološkim načelima (gdje su dijete i njegova bliska okolina žarište intervencije), na individualizaciji usluga i potpore te na spoznaji da se djetetove poteškoće ne mogu sagledati zasebno nego u kontekstu okoline u kojoj se dijete nalazi. Najprirodnije okruženje za razvoj svih djetetovih sposobnosti je njegova obitelj i dom u kojem živi.

Namjera nam je da se radom u obitelji ostvare uvjeti za uključivanje djeteta u redovni predškolski odgoj ili u predškolski odgoj našeg Centra (posebni program), olakša uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, tj. da to bude prijelazna faza u uključivanju djeteta u vršnjačku skupinu i poticanje na takvo uključivanje čim se za to ostvare uvjeti, tj. čim to zdravstveno stanje djeteta dopusti.
 
Program edukacijske rehabilitacije i odgoja organizira se i provodi u Centru za djecu u dobi od 3,5 godina do polaska u osnovnu školu u četiri predškolske grupe naziva Buba Mara, Pčelica Maja, Leptirići i Sunce. S obzirom da djeca iz tih grupa imaju dodatne teškoće u radu se koriste specifične  metode: potporni oblici komunikacije, znakovni jezik, PECS, senzorna integracija, funkcionalno učenje, Floortime i dr.

Predškolsko doba izrazito je važno za cjelokupni razvoj djeteta. Uvjeti u kojima se dijete nalazi do polaska u školu izrazito su važni i uvelike određuju njegov daljnji razvoj. Predškolsko doba je razdoblje koje predstavlja temelj za stjecanje znanja, vještina i navika koje su neophodne za kasniji razvoj. U tom je razdoblju igra temeljna djetetova potreba i osnovni oblik učenja.

Program edukacijske rehabilitacije i odgoja obavlja se kroz metode individualnog i grupnog rada, tako da se vodi briga o sposobnostima i poteškoćama svakog djeteta.

Rad se bazira na razvoju spoznaje, motorike, komunikacije, brige o sebi, te emocionalnog i socijalnog ponašanja.

Cilj je programa da se adekvatnom stimulacijom i rehabilitacijskim postupcima, kroz život i rad djeteta u skupini, potiče optimalan razvoj te osigura sigurna, zdrava i poticajna okolina za igru i učenje. Istovremeno se roditeljima pruža kontinuirana podrška i suradnja s ciljem što kvalitetnije rehabilitacije djeteta.  

Briga, njega, zaštita, odgoj i rehabilitacija djece predškolske dobi ostvaruju se programima:
- integrativne dijagnostike, primjerenog rehabilitacijskog tretmana,
- stručne evaluacije primjene tretmana i ostvarenih rezultata,
- organiziranih aktivnosti sa sadržajima s područja naobrazbe i odgoja, kulture, zdravstva i društvenog života.

Dnevna struktura rada:
08,00-09,10    odgojne aktivnosti
09,10-09,30     odmor
09,30-11,45    odgojne aktivnosti
11,45-12,30    ručak
12,30-14,00    popodnevni odmor
14,00-15,30    odgojne aktivnosti
15,30-16,00    užina
16,00-17,00    odgojne aktivnosti

U predškolskom odgoju važan segment rada  čini psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, a ona  uključuje:
- audiorehabilitaciju,
- logoterapiju,
- edukacijsku rehabilitaciju i odgoj,
- kineziterapiju i sportsko-rekreativne aktivnosti,
- glazboterapiju i glazbene aktivnosti,
- likovnu terapiju i likovne aktivnosti,
- psihološka podršku,
- stimulacije pokretom,
- glazbene stimulacije,
- polisenzornu igru – senzorna integracija,
- znakovni jezik.

Stručni radnici, nositelji programa u području psihosocijalne rehabilitacije su: audiorehabilitatori, logopedi, psihologinja, kineziterapeutica, glazbeni i likovni terapeut, edukacijski rahabilitatori i odgojitelj za znakovni jezik.
 
Komunikacija s roditeljima
U odsjeku predškolskog odgoja posebna  se pažnja posvećuje:
- informiranju roditelja o napredovanju njihove djece. te se u tu svrhu osim skupnih roditeljskih sastanaka planira i službeno vrijeme za individualne informacije svih stručnih radnika,
- svakodnevno kraće izmjenjivanje informacija između roditelja i odgojitelja o napretku djeteta,
- osigurana je potpuna dostupnost informiranju roditelja putem službenog telefona,
- izabiru se  predstavnici roditelja iz svake odgojne skupine u Vijeće roditelja ,
- podrška obitelji kroz radionice za braću i sestre i radionice za roditelje odvija se kroz zasebne radionice u dogovorenim terminima za određenu grupu roditelja i braće i sestara.

Program zdravstvene zaštite djece predškolske dobi
Cilj zdravstvene zaštite je da se djeci koja se nalaze u Centru stvore optimalni uvjeti za njihov pozitivan psihofizički razvoj.
Medicinska sestra u okviru svog djelokruga rada s djecom predškolske dobi provodi sljedeće poslove:
- njega – pomoć pri obavljanju osobne higijene, pomoć kod oblačenja i svlačenja, pomoć kod hranjenja, pomoć kod obavljanja fizioloških potreba djece, briga o zdravlju, u smislu praćenja općeg zdravstvenog stanja te neposrednog  pružanja zdravstvenih usluga;
- prevencija bolesti i očuvanje zdravlja – mjerama nadzora nad prostorom u kojem djeca obitavaju, brigom i nadzorom nad prehranom, sustavnim zdravstvenim pregledima, sustavnim stomatološkim pregledima, obvezatna zdravstvena kontrola djece oštećena CNS-a, motorike i ostalo, cijepljenjima, zdravstvenim prosvjećivanjem djece i dr.

Upisi u prvi razred osnovne škole:
- prema članku 42. Zakona o osnovnom školstvu u  prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života,
- prije upisa u osnovnu školu obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,
- komisija utvrđuje psihofizičko stanje djeteta u pravilu pri zdravstvenoj organizaciji koja provodi zdravstvenu zaštitu učenika škole u koju se dijete treba upisati,
- kad komisija utvrđujući psihofizičko stanje djeteta prije upisa u osnovnu školu ocijeni da dijete  ne može pohađati školu daje prijedlog da se dijete oslobodi obveze pohađanja škole najduže za jednu školsku godinu.
 


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju