preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

KIIS – KOMUNIKACIJA, INTEGRACIJA, INKLUZIJA, SOCIJALIZACIJA
poster

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a bavi se pružanjem usluga odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djeci i mladima od novorođenačke dobi do 21. godine života.

Kroz složen proces provođenja našeg stručnog rada vode nas propisi iz područja odgoja, osnovnoškolskog i strukovnog obrazovanja, socijalne i zdravstvene skrbi, što s jedne strane otvara mogućnost za holistički pristup, ali ponekad nameće nejasnoće i ograničenja u jednom području u odnosu na drugo.

U posljednjih desetak godina struktura se naših korisnika promijenila; prevladava populacija djece i mladih uredna sluha s poremećajem govorno-glasovno-jezične komunikacije, s komunikacijskim teškoćama iz spektra autizma i pervazivnog razvojnog poremećaja, te populacija korisnika s višestrukim teškoćama. Bilo je potrebno prilagoditi način rada toj djeci, naučiti i primijeniti nove oblike komunikacije, a djeci oštećena sluha, u skladu s Rezolucijom o znakovnom jeziku gluhih (Europsko vijeće, 2003.), omogućiti učenje znakovnog jezika.

U nizu stručnih usluga i programa koje nudimo, prevladavaju oni izvaninstitucionalni: savjetovalište, program podrške obitelji (radionice za braću i sestre, radionice za roditelje), program rane intervencije (0-3 godine), patronaža, podrška unutar obitelji, dječji vrtić, osnovna škola, integracija (mobilni timovi u vrtićima i školama, podrška učiteljima, učenicima, roditeljima), srednja strukovna škola (srednja i niža stručna sprema – kuhar, slastičar, autolimar, bravar, krojač, osposobljavanje za samozbrinjavanje do 21. godine), poticajno zapošljavanje. Istovremeno, broj institucionalnih usluga koje se odnose na smještaj djece u ustanovu značajno se smanjio u odnosu na prije i sveo na svega 10%.

Da bi se ostvarili ciljevi rehabilitacije usmjerene na komunikaciju djeci se pružaju usluge iz područja psihosocijalne rehabilitacije: audiorehabilitacija, logoterapija, edukacijska rehabilitacija i odgoj, kineziterapija i sportsko-rekreativne aktivnosti, glazbene stimulacije, glazboterapija, stimulacije pokretom, likovna terapija i likovne aktivnosti, psihološka  podrška, radna terapija, sociopedagoška podrška, senzorna integracija, polisenzorna stimulacija i znakovni jezik. Naši se rehabilitatori i logopedi kontinuirano educiraju i usavršavaju, a stečeno znanje svakodnevno primjenjuju u radu kroz nove i sve prilagođenije metode: verbotonalna metoda, senzorna integracija, PECS, znakovni jezik, daktilologija, modificirani znakovi, Marte meo, funkcionalno učenje, Teacch metoda, Brain gym.

Strateški su ciljevi Centra: deinstitucionalizacija, školska integracija te uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Ovi su ciljevi također proizašli iz svijesti o našoj osobitoj društvenoj ulozi, a ostvaruju se, u duhu vremena i šireg društvenog konteksta, kako u suradnji sa srodnim ustanovama na lokalnoj i nacionalnoj razini tako i implementacijom u projekte Europske unije.

1. Projekt informatičke edukacije učenica/ka s komunikacijskim teškoćama provodimo u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH). Cilj ovog projekta, u sklopu kojeg jednom godišnje pet učenika/ca Centra oštećenog sluha dobiva prijenosna računala, jest da se ciljanoj skupini učenica/ka podizanjem razine njihove informatičke pismenosti u današnjem informatiziranom svijetu pomogne prevladati komunikacijsku barijeru s kojom se oni svakodnevno suočavaju.

2. „MOŽEMO VIŠE“ projekt je koji provodimo u suradnji sa udrugom PUŽ, koja je nositelj projekta. Opći cilj ovog projekta je prevencija institucionalizacije djece s teškoćama i mladih s invaliditetom, te povećanje kvalitete života ove populacije kroz osnaživanje njihove funkcionalnosti i samostalnosti. Radno-terapijski postupci uključuju trening korisnika u vještinama samozbrinjavanja, produktivnosti u školi i domu, i u slobodnim aktivnostima, sve s ciljem njihove što bolje integracije.

3. Programom obrazovanja i obuke kadrova u turizmu pod nazivom „PROMOCIJA ZANIMANJA“ želi se učenicima s poteškoćama u razvoju prezentirati i približiti ugostiteljska struka. Poticanjem učenika Centra „Slava Raškaj“ da kroz radionice unapređuju stručne i prezentacijske vještine žele se osnažiti njihove kompetencije za profesionalnu komunikaciju, a samim time i pobuditi interes novih učenika za školovanje u ovoj struci.

4. Projekt „ISKUSTVOM DO POSLA I“ proveden je u šk. god. 2009./2010. u okviru potprograma Europske unije za cjeloživotno učenje Leonardo da Vinci, a  omogućio je učenicima Centra da kroz kulinarske radionice, koje su se provodile pod vodstvom stručnog nastavničkog osoblja, steknu nova znanja i vještine, što  im je olakšalo profesionalni rad i povećalo  konkurentnost na tržištu rada. Također je potaknuto unapređivanje jezičnih, informatičkih i socijalnih vještina učenika. Uključenjem u projekt mobilnosti učenici su, u konačnici, kroz praktičnu nastavu u finskim restoranima i kuhinjama dobili priliku steći dodatno profesionalno samopouzdanje i osobno samopoštovanje, te se također naučiti većoj samostalnosti i snalaženju u novim situacijama.
Slijedom uspješne realizacije projekta, koji je od strane Agencije za mobilnost i programe EU istaknut kao primjer dobre prakse, u šk. god. 2010./2011. realiziran je projekt “ISKUSTVOM DO POSLA II“, za koji je Centru „Slava Raškaj“, kao provoditelju, bio odobren grant u iznosu od 13.132 eura. Svi zainteresirani učenici kuharskog i slastičarskog smjera uključili su se u projekt pripreme za mobilnost u Finsku. Od tog većeg broja učenika istaklo ih se 15, te ih je na kraju odabrano 6 za sam put u Finsku u pratnji dvije stručne osobe i u trajanju od 14 dana.
Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je nastavak projekta „Iskustvom do posla“ u školskoj godini 2011./2012., čime je započela treća godina njegove provedbe.

5. Projekt „UŠI ŠIROM OTVORENE – jačanje kompetencija učenika s oštećenjem sluha i drugim poteškoćama“ provodio se u razdoblju od 1.9.2010. do 1.9.2011. Svrha ovog projekta bila je uklanjanje predrasuda prema osobama s oštećenim sluhom i drugim oštećenjima, te povećavanja njihove zapošljivosti putem stručnog usavršavanja te razvijanja i primjene novih modela poduke i rada u ugostiteljskom sektoru.
Svoju svrhu projekt je ostvario jačanjem strukovnih (ugostiteljskih) i socijalnih kompetencija učenika Centra „Slava Raškaj” i učenika u programu zanimanja kuhar/slastičar u redovnoj strukovnoj ugostiteljskoj školi u Bjelovaru, jačanjem kompetencija nastavnica i nastavnika redovnih strukovnih škola (ugostiteljskog smjera) te osposobljavanjem, informiranjem i poticanjem predstavnika/ca poduzetnika za uključivanje osoba s invaliditetom u tržište rada. Stoga su projektne aktivnosti, među ostalim, sadržavale strukovno osposobljavanje učenika s poteškoćama za rad putem praktičnih radionica iz kuharstva/slastičarstva u simuliranom restoranu i radionica za jačanje psihosocijalnih kompetencija za rad, informativne seminare za poslodavce i nastavnike/ce te, u konačnici, studijski posjet u Nizozemsku.
Uz ove aktivnosti bio je izrađen i distribuiran priručnik „Priručnik za rad u ugostiteljskoj struci. Izazovi u radu s učenicima s poteškoćama“s pratećim DVD-om, kojem je cilj informirati nastavnike i poslodavce o karakteristikama učenika s različitim razvojnim teškoćama te im prikazati specifičnosti načina učenja i rezoniranja tih učenika, kako im individualizirati pristup, prilagoditi program, kako prezentirati obrazovne sadržaje i na koji način ispitivati znanje. Priručnik objašnjava emocionalne i socijalne teškoće ove učeničke populacije te mogućnosti prilagodbe i pružanja podrške uz primjere dobre prakse u zapošljavanju i vođenju karijere.
Projekt se financirao iz predpristupnih fondova Europske unije (IPA). Nositelj projekta bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a provodio ga je Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb. Izvodio se u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb, Gradom Zagrebom i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar te uz suradničku pomoć Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Zagreb i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Što se konačnih rezultata tiče, pored trenutnog pozitivnog učinka u smislu povećanja stope zapošljivosti učenika naše ustanove netom po završetku školovanja u šk. god. 2010.2011. sa uobičajenih 40% na čak 75%, projekt je nesumnjivo udovoljio kriteriju održivosti. Naime, uz već spomenuti priručnik za nastavnike i poslodavce, kao važne doprinose treba istaknuti promijenjeni pristup kuharskim radionicama, izradu inovativne opreme za prilagodbu radnog mjesta za osobe s poteškoćama te znatno proširenu mrežu suradnje. Riječima Tihomira Žiljka, djelatnika Pučkog otvorenog učilišta i koautora projekta: „Ovim projektom se na najbolji način pokazuje djelotvorno partnerstvo u provođenju inkluzivnog strukovnog obrazovanja na načelima cjeloživotnog učenja. U ovom projektu nitko nije isključen. Ruše se administrativne barijere, a obrazovne ustanove nastoje na najbolji način pomoći mladim osobama u jačanju njihove zapošljivosti kroz jačanje strukovnih kompetencija ali i unapređivanjem komunikacijskih vještina, timskog rada, njegovanjem otvorenosti za stalno učenje.“

Na kraju treba reći da naša misija i vizija, kako su ovdje izložene i sažete u akronimu KIIS, podrazumijevaju uključivanje Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ u široku mrežu suradnje, podrške i komunikacije s korisnicima, suradnicima i partnerima na lokalnoj i međunarodnoj razini.

mr.sc.Slavica Jelić, prof.def.
Katica Puškarić, dipl.def.log.

Priloženi dokumenti:
KIIS.jpg


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju