preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

ODJEL PSIHOSOCIJALNE REHABILITACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
poster


U Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za djecu predškolske dobi Centar korisnicima pruža sljedeće usluge:
- rane intervencije,
- patronaža-stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući,
- edukacijska rehabilitacija i odgoj,
- pomoć pri uključivanju u programe redovnih predškolskih ustanova ( integracija),
- podršku obitelji djeteta korisnika programa i to u kontinuitetu kroz radionice: za braću i sestre i za roditelje,
- usluge smještaja i boravka (stalni, tjedni i privremeni smještaj, cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak), prehrana, njega i briga o zdravlju, organizirano provođenje slobodnog vremena,
- psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

Program  edukacijske rehabilitacije i odgoja organizira se i provodi za djecu u dobi od rođenja do polaska u osnovnu školu. Djelatnost se obavlja na temelju Godišnjeg plana i programa rada Centra.

Briga, njega, zaštita, odgoj i rehabilitacija djece predškolske dobi ostvaruje se programima:
- integrativne dijagnostike, primjerenog rehabilitacijskog tretmana,
- stručne evaluacije primjene tretmana i ostvarenih rezultata,
- organiziranih aktivnosti sa sadržajima s područja naobrazbe i odgoja, kulture, zdravstva i društvenog života.

Predškolsko doba izrazito je važno za cjelokupni razvoj djeteta. Uvjeti u kojima se dijete nalazi do polaska u školu izrazito su važni i uvelike određuju njegov daljnji razvoj. Predškolsko doba je razdoblje koje predstavlja temelj za stjecanje znanja, vještina i navika koje su neophodne za kasniji razvoj. U tom je razdoblju igra temeljna djetetova potreba i osnovni oblik učenja.
Program edukacijske rehabilitacije i odgoja obavlja se metodom individualnog i grupnog rada, tako da se vodi briga o sposobnostima i poteškoćama svakog djeteta.
Rad se bazira na razvoju spoznaje, motorike, komunikacije, brige o sebi, te emocionalnog i socijalnog ponašanja.
Cilj je programa da se adekvatnom stimulacijom i rehabilitacijskim postupcima, kroz život i rad djeteta u skupini, potiče optimalan razvoj, osigura sigurna, zdrava i poticajna okolina za igru i učenje. Istovremeno se roditeljima pruža kontinuirana podrška i suradnja s ciljem što kvalitetnije rehabilitacije djeteta.  

Dnevna struktura rada:
08,00-09,10 odgojne aktivnosti
09,10-09,30 odmor
09,30-11,45 odgojne aktivnosti
11,45-12,30 ručak
12,30-14,00 popodnevni odmor
14,00-15,30 odgojne aktivnosti
15,30-16,00 užina
16,00-17,00 odgojne aktivnosti

U predškolskom odgoju važan segment rada  čini psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije , a ona  uključuje:
- audiorehabilitaciju,
- logoterapiju,
- edukacijsku rehabilitaciju i odgoj,
- kineziterapiju i sportsko-rekreativne aktivnosti,
- glazboterapiju i glazbene aktivnosti,
- likovnu terapiju i likovne aktivnosti,
- psihološka podršku,
- stimulacije pokretom,
- glazbene stimulacije,
- polisenzornu igru – senzorna integracija,
- znakovni jezik.
Stručni radnici, nositelji programa u području psihosocijalne rehabilitacije su: audiorehabilitatori, logopedi, psihologinja, kineziterapeutica, glazbeni i likovni terapeut, edukacijski rahabilitatori i odgojitelj za znakovni jezik.

Mirela Berglez
Mirela Matić
Sanja Šegvić
Goran Vrbanec
Ivana Zoretić
Dubravka Bauernfreund

Priloženi dokumenti:
po.jpg


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju