preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

SOCIOPEDAGOŠKA PODRŠKA
Socijalni rad u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb

poster
 

Socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja se obavlja kao javna služba, a kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskih okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

 

U okviru Zakona o socijalnoj skrbi (NN 57/11), našim korisnicima se osiguravaju socijalne usluge, koje prema navedenom Zakonu obuhvaćaju sve aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća kod pojedinca i obitelji, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.

Korisnici našeg Centra su djeca i učenici od 0-21 godine oštećena sluha, uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, s poremećajima iz autističnog spektra  te s višestrukim teškoćama,  kojima je temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na socijalnu/e uslugu/e, a uputnicom su upućeni na korištenje  priznate socijalne usluge u našu ustanovu.

Tako se našim korisnicima osiguravaju slijedeće socijalne usluge:

 • STRUČNE USLUGE U OBITELJI  (patronaža)
 • USLUGE RANE INTERVENCIJE
 • INTEGRACIJE – stručna pomoć pri uključivanju djeteta u program redovitih predškolskih ili školskih ustanova
 • USLUGE BORAVKA - koje obuhvaćaju cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak
  - cjelodnevni boravak - dulji od 8 sati dnevno
  - poludnevni boravak - smatra se boravkom u trajanju od 4 do 8 sati dnevno
  - povremeni boravak - u trajanju do najviše 12 sati tjedno prema utvrđenoj rehabilitaciji, ovisno o potrebama korisnika
 • USLUGE SMJEŠTAJA
  - privremeni smještaj
  - tjedni smještaj
  - stalni smještaj

 

NEPOSREDNI RAD S KORISNICIMA

U procesu realizacije priznate socijalne usluge, prvi kontakt ostvaruje se upravo sa socijalnim radnikom Centra koji uzima socioanamnestičke podatke korisnika kroz intervju s roditeljima/skrbnicima i djetetom te prikuplja potrebnu dokumentaciju od roditelja i nadležnih centara za socijalnu skrb vezano uz prijem korisnika. Po prijemu korisnika sudjeluje u radu s korisnikom, roditeljem i stručnim suradnicima u procesu odgojno-obrazovne rehabilitacije u vrijeme adaptacije korisnika na novu sredinu i uvjete života te surađuje s primarnom/udomiteljskom obitelji korisnika. Za svakog korisnika izrađuje se individualni plan i program kojim se definiraju ciljevi rada s korisnikom, očekivanja roditelja i djeteta u vezi školovanja i rehabilitacije. 

Socijalni radnik u svom radu s korisnicima provodi:

 • individualni rad kroz savjetovanje, usmjeravanje, informiranje i podršku;
 • grupni rad kroz razne edukativne, kreativne i psihosocijalne radionice te radionice za zapošljavanje.

Kroz procese predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te psihosocijalne rehabilitacije, socijalni radnik kontinuirano prati korisnika i njegove potrebe te ovisno o promijenjenom statusu, inicira postupke za promjenu stečenih prava kao i za ostvarivanje novih prava korisnika. Surađuje s mnogim institucijama radi ostvarivanja prava i dobrobiti svakog korisnika. Pa tako pri završetku osnovnoškolskog obrazovanja i/ili početkom srednjoškolskog obrazovanja surađuje sa Zavodima za zapošljavanje u svrhu profesionalnog informiranja i orijentacije korisnika za buduće zanimanje. 

Tako se mogu izabrati slijedeće struke i zanimanja na:

A) razini srednje stručne spreme:

 • UGOSTITELJSTVO (kuhar, slastičar)
 • STROJARSTVO (bravar, autolimar)
 • TEKSTIL (krojač)

B) razini srednje stručne spreme:

 • UGOSTITELJSTVO (pomoćni kuhar, pomoćni slastičar)
 • STROJARSTVO (pomoćni bravar, autolimar)

Naša srednja strukovna škola je trogodišnja, ali sukladno Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN 92/95) traje četiri godine, a program niže stručne spreme traje tri godine. Učenici sniženih sposobnosti koji se ne mogu osposobiti za samostalan život i rad uključuju se u program psihosocijalne rehabilitacije do 21. godine života.

Cilj programa osposobljavanja je omogućiti zapošljavanje tamo gdje je socijalna integracija ili nastavak školovanja svakog našeg učenika moguća. U svrhu uspješnijeg zapošljavanja jednom godišnje u suradnji sa gđom. Marijanom Grgin sa Zavoda za zapošljavanje provodi se edukativna prezentacija za učenike završnih razreda o prijavi na Zavod, aktivnom traženju zaposlenja, pisanju životopisa i sl.

 

POSREDNI RAD S KORISNICIMA

U osiguravanju prava na određenu vrstu usluga i drugih prava korisnika po osnovi socijalne skrbi ostvarujemo uspješnu stručnu suradnju sa ukupno 56 CZSS na području cijele RHvećina s područja županije grada Zagreba i Zagrebačke županije, a dio i iz ostalih 19 županija.

Posljednjih godina prisutan je trend smanjenja broja korisnika na smještaju za 10% što je u skladu s Masterplanom deinstitucionalizacije, a povećao se broj korisnika koji su u  boravku radi osposobljavanja u određenom zanimanju. Zato nam je cilj pronaći adekvatne udomiteljske obitelji za korisnike koji su rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb upućeni na osposobljavanje za samostalan rad, a ujedno im je potreban i smještaj. Pri tome ostvarujemo dobru suradnju s udomiteljskim obiteljima i pružamo im stručnu pomoć i podršku putem individualnih razgovora i savjetovanja te posjetama u udomiteljske obitelji. Trenutno je u 13 udomiteljskih obitelji smješteno 15 korisnika Centra - većina obitelji koje udomljavaju korisnike našeg Centra je sa područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, a samo  jedna udomiteljska obitelj je s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

 

Profesionalno praćenje korisnika nastavlja se i nakon završenog školovanja anketiranjem bivših korisnika, roditelja, domicilnih centara za socijalnu skrb, zavoda za zapošljavanje i fondova mirovisnkog osiguranja.

 

Ana Bilić, dipl.socijalna radnica
Jelena Grabovac, dipl.socijalna radnica


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju