preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

 

ULOGA PSIHOLOGA U CENTRU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ˝SLAVA RAŠKAJ˝
poster

Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ ustanova je u sustavu Ministarstva socijalne politike i mladih koja se bavi pružanjem usluga djeci oštećena sluha, djeci uredna sluha s poremećajem govorno-jezične komunikacije, djeci s poremećajima iz autističnog spektra  te djeci i mladima s višestrukim teškoćama do 21. godine života.

S obzirom na različite razvojne teškoće, kao i dob djece s kojima u Centru radimo, uloga psihologa u svakodnevnom radu s djecom obuhvaća vrlo različite pristupe i načine rada s djecom i njihovim roditeljima ili udomiteljima. U radu s djecom predškolske dobi psiholog ima odgovornu zadaću prvenstveno u podršci, promatranju, procjenjivanju i identifikaciji ranog razvoja djeteta te u ranoj intervenciji, odnosno poduzimanju odgovarajućih mjera u skladu s individualnim potrebama, interesima i mogućnostima djeteta. Temeljni put kojim dobivamo informacije o djetetu je svakodnevni obilazak odgojnih skupina i razrednih odjela, gdje pratimo individualni razvoj i prilagodbu djeteta u skupini, te dinamiku odgojno obrazovnih grupa. Time radimo na uspostavljanju odnosa povjerenja i dobivamo saznanje o specifičnim karakteristikama i potrebama djeteta, a također se povećava i kvaliteta suradnje između nastavnika, stručnih suradnika i roditelja. S obzirom da je psiholog u svakodnevnoj interakciji s djecom, moguća je kvalitetna suradnja s audiorehabilitatorima, logopedima i ostalim članovima stručnog tima u obliku razmjene mišljenja, dogovora i donošenja odluka u skladu s individualnim potrebama djeteta.

Uloga roditelja je ključna u djetetovom svakodnevnom funkcioniranju. Upravo zbog toga važan dio rada psihologa čini rad s roditeljima. Roditelji djece s posebnim potrebama često se nalaze pred brojnim nepoznanicama, zbog čega nerijetko koriste neodgovarajući roditeljski pristup. Stoga je važna edukacija i savjetovanje kako bi roditelji što kvalitetnije razvili svoje roditeljske kompetencije i održali psihološko zdravlje. Česti osjećaji s kojima roditelji dolaze, a kojih nisu uvijek svjesni, su strepnja, strah, krivnja i potištenost, iz čega proizlaze reaktivna ponašanja kao što su pretjerano zaštićivanje ili poricanje problema. Potrebno je da roditelji osvijeste kako njihov stav i prihvaćanje djeteta imaju velik doprinos za psihofizički razvoj djeteta. U savjetovanju je nezaobilazna zadaća psihologa i senzibiliziranje roditelja za potrebe vlastitog djeteta, pružanje podrške i njihovo osnaživanje, kako bi se lakše nosili sa zahtjevima koje dijete pred njih postavlja. U radu s roditeljima važan je poticaj da svoju situaciju sagledaju iz perspektive koja će biti konstruktivnija za funkcioniranje cjelokupne obitelji. S roditeljima se radi kroz individualno savjetovanje, kao i kroz grupne radionice, ovisno o potrebama pojedinog roditelja kao i o prirodi problematike s kojom dolazi psihologu.

S djecom osnovnoškolske dobi osim praćenja emocionalnog i socijalnog razvoja kao i specifičnih potreba pojedinog djeteta, važna je uloga psihologa u izradi individualnih odgojno obrazovnih planova.  U svrhu psihosocijalnog razvoja djece, poticanja razvoja emocionalne inteligencije, kreativnosti, samopouzdanja i samopoštovanja, prevencije agresivnog ponašanja, osvještavanja problematike ovisnosti, psiholozi u suradnji s nastavnicima i socijalnim radnicima redovito provode radionice kojima nastoje djelovati na cjelokupni razvoj djece s ciljem poticanja slobode izražavanja i ponašanja, smanjivanja nesigurnosti i neodlučnosti, te preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke i ponašanja.

U radu s djecom koja su polaznici naše Srednje škole fokus rada psihologa je na savjetovanju. U kontaktu s djecom srednjoškolske dobi važna je zadaća psihologa uspostaviti odnos povjerenja kako bi se učenici osjećali prihvaćeno. Kada se uspostavi odnos povjerenja i podrške učenici se samoinicijativno javljaju psihologu najčešće zbog poteškoća u odnosima s roditeljima ili skrbnicima/udomiteljima, poteškoća u odnosu s prijateljima ili kolegama i poteškoća u partnerskim odnosima. Značajnu ulogu za zadovoljstvo sobom i svojim životom ima samopoštovanje, stoga je kod mladih važno aktivno raditi na otklanjanju negativnih misli koje u njima izazivaju osjećaj manje vrijednosti, neuspjeha i bespomoćnosti, a poticati razvoj vlastitih stavova i kritičkog mišljenja te odgovornosti za donošenje odluka i vlastite postupke i ponašanja. To se uglavnom postiže kroz individualne razgovore i savjetovanje, te kroz radionički tip rada koji mladi posebno vole jer im pruža slobodu izražavanja, jezik prihvaćanja i razumijevanja kao i tolerancije na druge ljude u okolini.

I konačno, ali svakako ne najmanje važno, bitan doprinos u stvaranju cjelokupne slike o djeci i mladima s posebnim potrebama i dio praćenja kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja su psihodijagnostička ispitivanja. Psihodijagnostička ispitivanja provode se sa korisnicima našeg Centra i s vanjskim korisnicima. Savjetovalište koje radi unutar našeg Centra nudi uslugu opažanja, testiranja i savjetovanja vanjskih korisnika u svrhu preporuke odgovarajućeg  programa za svako pojedino dijete. Djeca se upućuju u programe unutar i izvan našeg Centra ovisno o potrebama pojedinog djeteta. Stručni tim Savjetovališta čine psiholog, logoped i rehabilitator koji na temelju zajedničkog mišljenja pišu nalaz i preporuku za svako dijete.

Kao što je vidljivo, posao psihologa obuhvaća nekoliko međusobno povezanih cjelina: rad s djecom, rad s roditeljima, suradnju sa stručnjacima različitih profila, opservaciju djeteta, stvaranje programa koji će odgovarati potrebama djeteta, praćenje djeteta kroz godinu, interveniranje u situacijama agresivnosti i drugih oblika neprikladnog ponašanja, kao i provođenje eventualnih prilagodbi i promjena na postojećem programu. Kako bi sve to bilo moguće važno je da psiholog ima ostvarenu kvalitetnu suradnju sa suradnicima unutar i izvan našeg Centra, da se kontinuirano educira i prati stručnu literaturu kako bi mogao što kvalitetnije odgovoriti postavljenim izazovima.

Ivan Zaluški, prof. psihologije
Mateja Grozdek, prof. psihologije

Priloženi dokumenti:
psiholog.pdf


Korisno
Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju