preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb

 

25. sjednica UV – održana dana 06.10.2023.

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice UV

2. Školski kurikulum za šk. god. 2023./2024. za osnovnu i srednju strukovnu školu Centra

3. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2023./2024.

4. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2022./2023., te izbor  članova za šk. god. 2023./2024.

5. Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra

6. Odluka o donošenju Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra

7. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2023./2024.

8. Razno

O d l u k e :

1. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2023./2024. za osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.

2. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2023./2024.

3. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2022./2023. te se za šk. god. 2023./2024. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:

Natalia Šinković, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,

Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,

Predsjednik/ica Vijeća učenika, iz reda polaznika,

Mirjana Dragičević iz reda roditelja.

4. Ovom Odlukom utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb.

Odluka će se uz Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost, a sukladno odredbama Statuta Centra.

Po dobivenoj suglasnosti, Upravno vijeće će donijeti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb.

5. Jednoglasno se donosi Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra Slave Raškaj Zagreb.

6. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2023./2024. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 265,44 eura mjesečno.

Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 15. lipnja 2024.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 24. sjednice UV.

 

24. sjednica UV – održana dana 06.09.2023.

1. Verifikacija zapisnika 23. sjednice UV

2. Spor sa zakupoprimcem: UO „Ljevaonica“, vezano za otkaz Ugovora o zakupu poslovnog prostora

3. Prijedlog novog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra

4. Izvršenje Financijskog plana Centra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.

5. Razno

O d l u k e :

1.Ovom Odlukom jednoglasno se odbija zahtjev zakupoprimca „Ljevaonica“, ugostiteljski obrt, vlasnice Ljubice Posavčić, da se istoj isplati procijenjena vrijednost staklenika i terase u iznosu od 46.700,00 Eura, budući da za isto nema pravne osnove.

Zahtjev zakupoprimca s popratnom dokumentacijom Centar Slave Raškaj Zagreb dostaviti će na mišljenje i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Po zaprimljenom mišljenju Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Centar Slave Raškaj Zagreb će poduzeti daljnje pravne radnje u ovom predmetu, a sve u interesu ustanove.

2.Jednoglasno se usvaja izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 23. sjednice UV.

 

23. sjednica UV – održana dana 27.04.2023.

1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice UV

2. Odluka o aneksu ugovora s zakupcima poslovnog prostora u Ilici 83

3. Razno

O d l u k e :

1. Jednoglasno se donosi odluka da se sa zakupcima Eugenom Pervanom i Ljubicom Posavčić, vlasnicom ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“, sklope novi aneksi ugovora o zakupu poslovnog prostora kojima bi zakupci mogli koristiti poslovno prostor Centra najdulje do dana početka radova na obnovi zgrade u Ilici 83.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 22. sjednice UV.

 

22. sjednica UV – održana dana 30.03.2023.

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice UV

2. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za 2022. godinu

3. Razno

O d l u k e :

1. Jednoglasno se usvaja Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za 2022. godinu.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 21. sjednice UV.

 

21. sjednica UV – održana dana 28.02.2023.

1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice UV

2. Financijski izvještaj Centra za 2022. godinu

3. Godišnji plan i program rada Centra za 2023. godinu

4. Zamolba za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa zakupcem „Ugostiteljski obrt – Ljevaonica“

5. Razno

O d l u k e :

1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2022. godinu.

2.Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za 2023. godinu.

3.Jednoglasno se donosi odluka da se sa zakupnikom poslovnog prostora Centra: Ugostiteljskim obrtom Ljevaonica, sklopi novi Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora s kojim bi se razdoblje zakupa produljilo do najdulje 30.06.2023. godine, dok bi ostale odredbe Osnovnog ugovora i njegovih aneksa ostale na snazi do isteka zakupa.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 20. sjednice UV.

 

20. sjednica UV – održana dana 29.12.2022.

1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice UV

2. Prijedlog Financijskog plana Centra za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za razdoblje 2024. – 2025. godine.

3. Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za 2023. godinu i projekcije financijskih planova za razdoblje 2023.-2024. g.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 19. sjednice UV.

 

19. sjednica UV – održana dana 28.10.2022.

1. Verifikacija zapisnika 18. sjednice UV

2. Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Centra i Eugena Pervana

3. Razno

O d l u k e :

1.Jednoglasno se donosi odluka da se sa zakupnikom poslovnog prostora Centra: Eugenom Pervanom, sklopi Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora i to najdulje do isteka roka od 6 mjeseci od datuma isteka Ugovora o zakupu poslovnog prostora iz 2018. godine odnosno najkasnije do 06. srpnja 2023. godine i  to po cijeni zakupnine ugovorene Osnovnim ugovorom.

Aneksom Ugovora o zakupu poslovnog prostora potrebno je propisati da ukoliko za vrijeme trajanja istog započnu radovi na obnovi nekretnine Centra na lokaciji Ilica 83, Ugovor se raskida te je zakupnik obvezan prestati s obavljanjem djelatnosti i predati u posjed Centru poslovni prostor slobodan od osoba i stvari, i to u roku od najkasnije 7 dana od početka radova na obnovi nekretnine.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 18. sjednice UV.

 

18. sjednica UV – održana dana 29.09.2022.

 1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice UV
 2. Školski kurikulum za šk. god. 2022./2023. za osnovnu i srednju strukovnu školu Centra
 3. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2022./2023.
 4. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2021./2022., te izbor  članova za šk. god. 2022./2023.
 5. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2022./2023.
 6. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2022./2023. za osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.
 2. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2022./2023.
 3. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2021./2022. te se za šk. god. 2022./2023. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
 • Natalia Šinković, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Predsjednik/ica Vijeća učenika, iz reda polaznika,
 • Mirjana Dragičević iz reda roditelja.
 1. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2022./2023. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 17. lipnja 2023.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 2. Jednoglasno se usvaja prijedlog rebalansa Financijskog plana Centra za 2022. godinu.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 17. sjednice UV.

 

17. sjednica UV – održana dana 05.07.2022.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice UV
 2. Produljenje Ugovora o zakupu zakupnika  - Ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“
 3. Razno

O d l u k a :

 1. Jednoglasno se donosi odluka da se sa zakupnikom poslovnog prostora Centra: Ugostiteljskim obrtom Ljevaonica, sklopi Aneks Ugovora o zakupu poslovnog prostora i to najdulje do isteka roka od 6 mjeseci od datuma isteka Ugovora o zakupu poslovnog prostora iz 2017. godine odnosno najkasnije do 24. travnja 2023. godine i  to po cijeni zakupnine od ukupno 4.000,00 kuna mjesečno, počevši od mjeseca lipnja 2022. godine.

Aneksom Ugovora o zakupu poslovnog prostora potrebno je propisati da ukoliko za vrijeme trajanja istog započnu radovi na obnovi nekretnine Centra na lokaciji Ilica 83, Ugovor se raskida te je zakupnik obvezan prestati s obavljanjem djelatnosti i predati u posjed Centru poslovni prostor slobodan od osoba i stvari, i to u roku od najkasnije 7 dana od početka radova na obnovi nekretnine.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 16. sjednice UV.

 

16. sjednica UV – održana dana 31.03.2022.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 15. sjednice UV
 2. Financijski izvještaj Centra za 2021. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za 2021. godinu
 4. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra
 5. Ugovor o davanju na korištenje nekretnine Centra u Ilici 83
 6. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2021. godinu.
 2. Jednoglasno se usvaja Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za 2021. godinu.
 3. Upravo vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra.
 4. Jednoglasno se donosi odluka kojom se prihvaća prijedlog teksta Ugovora o davanju nekretnine Centra na lokaciji Ilica 83 na korištenje Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, pod uvjetom da se Ugovorom jasno utvrdi obveza Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, da je ista dužna početi s podmirivanjem svih tekućih troškova i ostalih redovnih izdataka povezanih s korištenjem nekretnine, s danom službenog početka radova na obnovi nekretnine u Ilici 83.

Suglasnost na sklapanje Ugovora o davanju nekretnine na korištenje daje se uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 1. Jednoglasno se donosi odluka kojom se stručni rad ravnateljice Jelene Grabovac u 2021. godini ocjenjuje naročito uspješnim.

Z a k l j u č c i :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 15. sjednice UV.
 2. Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o zamolbi zakupnika Ugostiteljskog obrta „Ljevaonica“ za produljenje ugovornog odnosa.

 

15. sjednica UV – održana dana 04.02.2022.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 14. sjednice UV
 2. Odluka o izmjeni Statuta Centra (promjena naziva ustanove)
 3. Razno

O d l u k a :

 1. Upravo vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi izmjene Statuta Centra – pročišćeni tekst od 21.12.2021. godine.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 14. sjednice UV.

 

14. sjednica UV – održana dana 26.01.2022.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 13. sjednice UV
 2. Prijedlog izmjena Statuta Centra
 3. Razno

O d l u k a :

 1. Ovom Odlukom utvrđuje se novi naziv ustanove koji glasi: Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb, dok skraćeni naziv ustanove glasi: Centar Slave Raškaj Zagreb.
  Ova Odluka će se uz Prijedlog izmjena Statuta Centra, dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost, a sukladno uputama nadležnog Ministarstva.

Z a k l j u č c i :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 13. sjednice UV.
 2. Ovim Zaključkom utvrđuje se Prijedlog izmjena Statuta Centra.
  Zaključak će se uz Prijedlog izmjena Statuta Centra, dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost, a sukladno uputama nadležnog Ministarstva.
  Po dobivenoj suglasnosti, Upravno vijeće će donijeti izmjene Statuta Centra.

 

13. sjednica UV – održana dana 21.12.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice UV
 2. Korekcija raspodjele rezultata po IF 31 i 563
 3. Prijedlog Financijskog plana Centra za 2022. godinu i projekcije financijskog plana za razdoblje 2023. – 2024. godine
 4. Pročišćeni tekst Statuta Centra
 5. Razno

O d l u k a :

 1. Jednoglasno se usvaja korekcija raspodjele rezultata po izvorima financiranja na dan 20.09.2021. godine.
 2. Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za 2022. godinu i projekcije financijskih planova za razdoblje 2023.-2024. g.
 3. Jednoglasno se donosi pročišćeni tekst Statuta Centra koji obuhvaća Statut Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” Zagreb – pročišćeni tekst, donesen na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 16. prosinca 2015. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donesenu na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 08. srpnja 2019. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta donesenu na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 19. svibnja 2021. godine.
 4. Jednoglasno se donosi odluka da se u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu uz postojeće upiše i dodatna djelatnost Centra: pružanje usluga poludnevnog boravka te individualne i grupne psihosocijalne podrške odraslim osobama s invaliditetom.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 12. sjednice UV.

 

12. sjednica UV – održana dana 07.10.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice UV
 2. Odluka o sklapanju Ugovora o nabavi radova rekonstrukcije i prilagodbe objekta za pružanje socijalnih usluga u okviru EFRR projekta Slavimo život zajedno (KK.08.1.3.04.0026)
 3. Razno

O d l u k a :

 1. Jednoglasno se prihvaća prijedlog Ugovora o nabavi radova rekonstrukcije i prilagodbe objekta za pružanje socijalnih usluga u okviru EFRR projekta Slavimo život zajedno (KK.08.1.3.04.0026), te se ovlašćuje ravnateljica Centra da nakon ishođene suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sklopi predmetni Ugovor s izvođačem TA-GRAD d.o.o., Mlinovi 110, 10000 Zagreb.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 11. sjednice UV.

 

11. sjednica UV – održana dana 30.09.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice UV
 2. Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022. za osnovnu i srednju strukovnu školu Centra
 3. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2021./2022.
 4. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2020./2021., te izbor  članova za šk. god. 2021./2022.
 5. Odluka o osnivanju Školskog sportskog društva i prijedlog Poslovnika o radu školskog sportskog društva
 6. Zamolba Centra za rehabilitaciju Zagreb za sklapanje novog Sporazuma o suradnji
 7. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2021./2022.
 8. Zamolba zakupca LJ. Posavčić za umanjenje mjesečne zakupnine za poslovni prostor u Ilici 83
 9. Razno

O d l u k e :

1. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2021./2022. za osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra.

2. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2021./2022.

3. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2020./2021. te se za šk. god. 2021./2022. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:

 • Natalia Šinković, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Lana Smolčić, učenica, iz reda polaznika,
 • Mirjana Dragičević iz reda roditelja.

4. Jednoglasno se donosi odluka o osnivanju Školskog sportskog društva Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb pod nazivom: Školsko sportsko društvo „Slava Raškaj“ Zagreb.

5. Jednoglasno se usvaja prijedlog Poslovnika o radu školskog sportskog društva Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb.

6. Jednoglasno se donosi odluka da se Centru za rehabilitaciju „Zagreb“ nadalje dopusti korištenje poslovnog prostora Centra u Ilici 83, površine 358,50 m2, bez naknade uz plaćanje pripadajućih režijskih troškova, na rok od tri godine, uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te sklapanja Sporazuma o suradnji između ustanova.

7. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2021./2022. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 11. lipnja 2022.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.

8. Jednoglasno se donosi odluka da se zakupniku poslovnog prostora Centra: Ugostiteljskom obrtu Ljevaonica, umanji iznos mjesečne zakupnine s 5.604,00 kn na 4.000,00 mjesečno i to na razdoblje od 12 mjeseci. Prijedlog aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s umanjenom cijenom mjesečne zakupnine dostaviti će se na suglasnost osnivaču.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 10. sjednice UV.

 

10. sjednica UV – održana dana 19.05.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice UV
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra
 3. Prijedlog Odluke o rasporedu rezultata za 2020. godine
 4. Prijedlog rebalansa Financijskog plana Centra za 2021. godinu na IF: 31, 52, 61
 5. Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra
 6. Razno

O d l u k e :

 1. Upravo vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb – pročišćeni tekst od 16.12.2015. godine.
 2. Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o rasporedu rezultata iz 2020. godinu, sukladno izrađenom prijedlogu.
 3. Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o rebalansu Financijskog plana Centar za 2021. godinu na izvorima financiranja 31, 62 i 51, sukladno izrađenom prijedlogu.

Z a k l j u č c i :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 9. sjednice UV.
 2. Ovim Zaključkom utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb. Zaključak će se uz Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost, a sukladno uputama nadležnog Ministarstva.

Po dobivenoj suglasnosti, Upravno vijeće će donijeti Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb.
 


9. sjednica UV – održana dana 09.04.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice UV
 2. Mišljenje o prijenosu prava vlasništva zgrade Centra u Ilici 83 na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu
 3. Razno

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 8. sjednice UV.

 

8. sjednica UV – održana dana 07.04.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice UV
 2. Mišljenje o prijenosu prava vlasništva zgrade Centra u Ilici 83 na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu
 3. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra
 4. Prijedlog za imenovanje članova zadružnog odbora učeničke zadruge
 5. Razno

O d l u k a :

Jednoglasno se imenuje Zadružni odbor učeničke zadruge Centra u sljedećem sastavu:

Brigita Jerić kao predsjednica (djelatnica Centra)

Nina Cesarec kao zamjenica predsjednice (djelatnica Centra)

Anita Budimir kao tajnica (djelatnica Centra)

Etna Nikić (predstavnica Grada)

Andrea Đafović (roditelj učenika)

Jakov Sudar (učenik)

Karla Kurelac (učenika).

Z a k l j u č c i :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 7. sjednice UV.
 2. Upravno vijeće će mišljenje u svezi prijenosa prava vlasništva zgrade Centra u Ilici 83 na Akademiju likovnih umjetnosti, donijeti na sljedećoj sjednici UV, nakon što prikupi sve relevantne informacije vezano uz organizaciju rada Centra i potrebama njegovih korisnika.
 3. Ovim Zaključkom utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra.

Zaključak će se uz prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra, dostaviti Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na prethodnu suglasnost, a sukladno uputama nadležnog Ministarstva.

Po dobivenoj suglasnosti, Upravno vijeće će donijeti Izmjene i dopune Statuta Centra.

 1. Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o imenovanju Gordane Žanko kao predstavnice radnika u Upravno vijeće Centra.

   

7. sjednica UV – održana dana 12.02.2021.

Dnevni red:

1.    Verifikacija zapisnika 6. sjednice UV
2.    Odluka o imenovanju ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
3.    Financijski izvještaj Centra za 2020. godinu
4.    Razno

O d l u k e :

 1. JELENA GRABOVAC, dipl. socijalna radnica,  iz Zagreba, Miroslava Milića 8/1, imenuje se ravnateljicom Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb, na razdoblje od četiri godine, počevši od dana 09. ožujka 2021. godine.

Temeljem ove Odluke s Jelenom Grabovac sklopiti će se Ugovor o radu u punom radnom vremenu na određeno vrijeme.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 09. ožujka 2021. godine.

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2020. godinu.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 6. sjednice UV.

 

6. sjednica UV – datum održavanja 28.01.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice UV
 2. Razgovor s kandidatkinjama čije su prijave pristigle na objavljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Odluka o Izboru ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 4. Razno
   

O d l u k e :

 1. U svezi raspisanog i objavljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb („Narodne novine“, „Jutarnji list“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, mrežna stranica i oglasna ploče Centra „Slava Raškaj“ Zagreb od 08.01.2021.), za ravnateljicu Centra na mandat od četiri godine, jednoglasno se izabire JELENA GRABOVAC, dipl. soc. radnica.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi.
 

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 5. sjednice UV.

 

5. sjednica UV održana dana 21.01.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice UV
 2. Izbor ravnatelja/ice Centra:

a) informacije o natječaju za izbor ravnatelja/ice Centra

b) razmatranje prijava pristiglih na natječaj i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za natječaj

c) utvrđivanje liste kandidata/kinja koji će pristupiti razgovoru te određivanje vremena i mjesta održavanja razgovora s kandidatima/kinjama za ravnatelja/icu Centra

 1. Razno

O d l u k e :

 1. Razgovori s kandidatima čije prijave ispunjavaju uvjete natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb, održati će se dana 28.01.2021. godine u terminu od 14.30 – 16.00 sati, na lokaciji Vladimira Nazora 47, 1. kat, soba 104., o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 4. sjednice UV.

 

4. sjednica UV održana dana 30.12.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice UV
 2. Financijski plan Centra za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. godine
 3. Odluka o zamolbama zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za 2021. godinu.
 2. Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2020. godinu.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 3. sjednice UV.

 

3. sjednica UV održana dana 14.12.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice UV
 2. Financijski plan Centra za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. godine
 3. Odluka o zamolbama zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za razdoblje 2021. – 2023. godine.
 2. Jednoglasno se donosi odluka da se zakupnicima poslovnog prostora Centra:  Eugenu Pervanu i ugostiteljskom obrtu Ljevaonica privremeno obustavlja plaćanje mjesečne zakupnine i režija, s početkom od 01. listopada 2020. godine do stavljanja izvan snage Odluke Stožera civilne zaštite RH o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti tjelesnog rekreativnog vježbanja;

Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s početkom od 01. rujna 2020. godine, privremeno umanjuje plaćanje mjesečne zakupnine s 8.000,00 na 2.700.00 kuna mjesečno, za vrijeme dok ALU ne započne s redovnim održavanjem nastavnog procesa u cjelokupnom prostoru Centra navedenom u ugovoru o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 2. sjednice UV.

 

2. sjednica UV održana dana 26.11.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice UV
 2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Prijedlog novog teksta Etičkog kodeksa Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb
 4. Zamolbe zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 5. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi odluka da se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavi u Jutarnjem listu, Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici/oglasnoj ploči Centra, početkom siječnja 2021. godine
 2. Jednoglasno se donosi novi Etički kodeks Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 1. sjednice UV.

 

1. sjednica UV održana dana 28.09.2020.

Dnevni red:

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća - izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća
 2. Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021. za osnovnu i srednju strukovnu  školu Centra
 3. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2020./2021.
 4. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2019./2020., te izbor  članova za šk. god. 2020./2021.
 5. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2020./2021.
 6. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasnom odlukom za predsjednicu Upravnog vijeća Centra „Slava Raškaj“ Zagreb imenuje se Ruža Zelić, a za zamjenicu predsjednice Anđela Vukasović Korunda. Za zapisničara Upravnog vijeća imenuje se tajnik Centra Goran Sajić
 2. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021. za osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra
 3. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2020./2021.
 4. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2019./2020. te se za šk. god. 2020./2021. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
 • Natalia Šinković, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Lucija Studak, učenica, iz reda polaznika,
 • Mirjana Dragičević iz reda roditelja.
 1. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2020./2021. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 12. lipnja 2020.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 2. Jednoglasno se daje podrška zamolbi stručne radnice Centra Magdalene Šekerija za polazak poslijediplomskog specijalističkog studija iz Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, te se predmetna zamolba za financiranje poslijediplomskog specijalističkog studija dostavlja na odobrenje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
   

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Zero Waste Catering Lab

ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE

UNSTOPPABLE 2023
BLOG PROJEKTA

UNSTOPPABLE 2022
BLOG PROJEKTA

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju