preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

VISINA NAKNADE
ZA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

U CENTRU  ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ“ ZAGREB


Članak 1.

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna

7. elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna

8. preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna

9. preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 3.

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u članku 2. ovih Kriterija, Centar će odrediti na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koji ima Centar te trošak poštanskih usluga


Članak 4.

Centar će naložiti korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Članak 5.

Centar će izdati korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 2. i 3. ovih Kriterija.

Članak 6.

Centar iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kuna.


Lista linkova je prazna
Lista linkova je prazna
ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE POWER

UNSTOPPABLE POWER

BLOG PROJEKTA

UNSTOPPABLE WITH YOU

UNSTOPPABLE WITH YOU

BLOG PROJEKTA


 

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju