preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb

Program odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za djecu predškolske dobi

U Odjelu odgoja i psihosocijalne rehabilitacije za djecu predškolske dobi Centar "Slava Raškaj" korisnicima pruža sljedeće usluge:

  • rane intervencije,
  • patronaža - stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući,
  • edukacijska rehabilitacija i odgoj,
  • pomoć pri uključivanju u programe redovnih predškolskih ustanova ( integracija),
  • podršku obitelji djeteta korisnika programa i to u kontinuitetu kroz radionice: za braću i sestre i za roditelje,
  • usluge smještaja i boravka (stalni, tjedni i privremeni smještaj, cjelodnevni, poludnevni i povremeni boravak), prehrana, njega i briga o zdravlju, organizirano provođenje slobodnog vremena,
  • psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije.

Program odgoja i psihosocijalne rehabilitacije organizira se i provodi za djecu od novorođenačke dobi do njihova polaska u osnovnu školu.
Djelatnost se obavlja na temelju Godišnjeg plana i programa rada Centra.
 
Rane intervencije (od 0 mjeseci do 5. godine) obuhvaćaju edukacijsko-rehabilitacijski i logopedski tretman i senzornu integraciju u trajanju od 30 minuta po usluzi za svako dijete (ukupno 1,5 sati po djetetu), a po rješenju Centra za socijalnu skrb, sukladno novom  Zakonu o socijalnoj skrbi iz svibnja, čl. 95. stavak 6 i čl. 104.

Rana intervencija usmjerena je  na prevenciju teškoća s ciljem poboljšavanja  interakcije dijete-roditelj-obitelj. Primjenjuje se na različite skupine djece, kako  na djecu s biološkim i okolinskim čimbenicima rizika, tako i na djecu s većim utvrđenim smetnjama razvoja u dobi od rođenja do 3. godine, a najdulje do navršene 5. godine života.
 
Patronaža – stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući (od 0 godina do 7 godina) pruža se prema novom Zakonu o socijalnoj skrbi iz svibnja 2011., čl. 95. stavak 5 i čl. 103., te prema Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma, čl. 126.

Za djecu koja su potrebita, a nisu u mogućnosti dolaziti u naš Centar jer imaju dodatna višestruka oštećenja, pruža se stručna edukacijsko-rehabilitacijska pomoć u kući.

Program se temelji  na prevencijskoj perspektivi, ekološkim načelima (gdje su dijete i njegova bliska okolina žarište intervencije), na individualizaciji usluga i potpore te na spoznaji da se djetetove poteškoće ne mogu sagledati zasebno nego u kontekstu okoline u kojoj se dijete nalazi. Najprirodnije okruženje za razvoj svih djetetovih sposobnosti je njegova obitelj i dom u kojem živi.

Namjera nam je da se radom u obitelji ostvare uvjeti za uključivanje djeteta u redovni predškolski odgoj ili u predškolski odgoj našeg Centra (posebni program), olakša uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, tj. da to bude prijelazna faza u uključivanju djeteta u vršnjačku skupinu i poticanje na takvo uključivanje čim se za to ostvare uvjeti, tj. čim to zdravstveno stanje djeteta dopusti.
 
Program edukacijske rehabilitacije i odgoja organizira se i provodi u Centru za djecu u dobi od 3,5 godina do polaska u osnovnu školu u četiri predškolske grupe naziva Buba Mara, Pčelica Maja, Leptirići i Sunce. S obzirom da djeca iz tih grupa imaju dodatne teškoće u radu se koriste specifične  metode: potporni oblici komunikacije, znakovni jezik, PECS, senzorna integracija, funkcionalno učenje, Floortime i dr.

Predškolsko doba izrazito je važno za cjelokupni razvoj djeteta. Uvjeti u kojima se dijete nalazi do polaska u školu izrazito su važni i uvelike određuju njegov daljnji razvoj. Predškolsko doba je razdoblje koje predstavlja temelj za stjecanje znanja, vještina i navika koje su neophodne za kasniji razvoj. U tom je razdoblju igra temeljna djetetova potreba i osnovni oblik učenja.

Program edukacijske rehabilitacije i odgoja obavlja se kroz metode individualnog i grupnog rada, tako da se vodi briga o sposobnostima i poteškoćama svakog djeteta.

Rad se bazira na razvoju spoznaje, motorike, komunikacije, brige o sebi, te emocionalnog i socijalnog ponašanja.

Cilj je programa da se adekvatnom stimulacijom i rehabilitacijskim postupcima, kroz život i rad djeteta u skupini, potiče optimalan razvoj te osigura sigurna, zdrava i poticajna okolina za igru i učenje. Istovremeno se roditeljima pruža kontinuirana podrška i suradnja s ciljem što kvalitetnije rehabilitacije djeteta.  

Briga, njega, zaštita, odgoj i rehabilitacija djece predškolske dobi ostvaruju se programima:
- integrativne dijagnostike, primjerenog rehabilitacijskog tretmana,
- stručne evaluacije primjene tretmana i ostvarenih rezultata,
- organiziranih aktivnosti sa sadržajima s područja naobrazbe i odgoja, kulture, zdravstva i društvenog života.

Dnevna struktura rada:
08,00-09,10    odgojne aktivnosti
09,10-09,30     odmor
09,30-11,45    odgojne aktivnosti
11,45-12,30    ručak
12,30-14,00    popodnevni odmor
14,00-15,30    odgojne aktivnosti
15,30-16,00    užina
16,00-17,00    odgojne aktivnosti

U predškolskom odgoju važan segment rada  čini psihosocijalna rehabilitacija koja obuhvaća specifične rehabilitacijske postupke u okviru kompleksne medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, a ona  uključuje:
- audiorehabilitaciju,
- logoterapiju,
- edukacijsku rehabilitaciju i odgoj,
- kineziterapiju i sportsko-rekreativne aktivnosti,
- glazboterapiju i glazbene aktivnosti,
- likovnu terapiju i likovne aktivnosti,
- psihološka podršku,
- stimulacije pokretom,
- glazbene stimulacije,
- polisenzornu igru – senzorna integracija,
- znakovni jezik.

Stručni radnici, nositelji programa u području psihosocijalne rehabilitacije su: audiorehabilitatori, logopedi, psihologinja, kineziterapeutica, glazbeni i likovni terapeut, edukacijski rahabilitatori i odgojitelj za znakovni jezik.
 
Komunikacija s roditeljima
U odsjeku predškolskog odgoja posebna  se pažnja posvećuje:
- informiranju roditelja o napredovanju njihove djece. te se u tu svrhu osim skupnih roditeljskih sastanaka planira i službeno vrijeme za individualne informacije svih stručnih radnika,
- svakodnevno kraće izmjenjivanje informacija između roditelja i odgojitelja o napretku djeteta,
- osigurana je potpuna dostupnost informiranju roditelja putem službenog telefona,
- izabiru se  predstavnici roditelja iz svake odgojne skupine u Vijeće roditelja ,
- podrška obitelji kroz radionice za braću i sestre i radionice za roditelje odvija se kroz zasebne radionice u dogovorenim terminima za određenu grupu roditelja i braće i sestara.

Program zdravstvene zaštite djece predškolske dobi
Cilj zdravstvene zaštite je da se djeci koja se nalaze u Centru stvore optimalni uvjeti za njihov pozitivan psihofizički razvoj.
Medicinska sestra u okviru svog djelokruga rada s djecom predškolske dobi provodi sljedeće poslove:
- njega – pomoć pri obavljanju osobne higijene, pomoć kod oblačenja i svlačenja, pomoć kod hranjenja, pomoć kod obavljanja fizioloških potreba djece, briga o zdravlju, u smislu praćenja općeg zdravstvenog stanja te neposrednog  pružanja zdravstvenih usluga;
- prevencija bolesti i očuvanje zdravlja – mjerama nadzora nad prostorom u kojem djeca obitavaju, brigom i nadzorom nad prehranom, sustavnim zdravstvenim pregledima, sustavnim stomatološkim pregledima, obvezatna zdravstvena kontrola djece oštećena CNS-a, motorike i ostalo, cijepljenjima, zdravstvenim prosvjećivanjem djece i dr.

Upisi u prvi razred osnovne škole:
- prema članku 42. Zakona o osnovnom školstvu u  prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće godine imaju navršenih šest godina života,
- prije upisa u osnovnu školu obvezno je utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,
- komisija utvrđuje psihofizičko stanje djeteta u pravilu pri zdravstvenoj organizaciji koja provodi zdravstvenu zaštitu učenika škole u koju se dijete treba upisati,
- kad komisija utvrđujući psihofizičko stanje djeteta prije upisa u osnovnu školu ocijeni da dijete  ne može pohađati školu daje prijedlog da se dijete oslobodi obveze pohađanja škole najduže za jednu školsku godinu.
 


Lista linkova je prazna
Publikacije

‹

Letak CZSS-a

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

Korisni linkovi
Kalendar
« Svibanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju